Onderzoek & ontwerp


Studio LS werd in 2010 opgericht door Lidwine Spoormans (1977). Zij is opgeleid als architect en bouwtechnoloog aan de Technische Universiteit in Delft en studeerde aan de Arkitekthøgskolen in Oslo. Als student ontwikkelde ze een systeem voor de transformatie van naoorlogse flatgebouwen èn een fascinatie voor woningbouw en renovatie van de bestaande bebouwde omgeving. In de architectenpraktijk werkte ze vervolgens aan nieuwbouw- en renovatieprojecten van haalbaarheidsonderzoek tot en met uitvoering.
Na ruime praktijkervaring koos zij een eigen richting en startte als zelfstandig architect. In haar werk combineert zij onderzoek en ontwerp. Dat resulteert in kennis en kunde, in verstandige plannen.

Studio LS is gespecialiseerd in architectonische transformatie van het bestaande. Specialisatie van onderwerp en ervaring op dit gebied maakt het mogelijk om opdrachtgevers in alle fasen van een project van dienst te kunnen zijn. De producten van Studio LS zijn o.a.; visie voor gebied of gebouw, ontwikkeling van strategie voor interventie, studie naar geschiedenis van gebouw of gebied, haalbaarheidsonderzoek, ontwerp, technische uitwerking en beheersvraagstukken.

Transformatieopgaven vragen vanwege hun complexiteit om een integrale aanpak. Studio LS werkt daarom samen met andere disciplines, zoals ontwikkelaars, grafisch ontwerpers, (landschaps-) architecten, aannemers, constructeurs, stedenbouwkundigen, (architectuur-) historici en tekenbureaus. Afhankelijk van de aard en complexiteit van het project en de wensen van de opdrachtgever wordt een adequaat team samengesteld. Studio LS heeft samenwerkingsverbanden met verschillende disciplines maar staat ook open voor nieuwe partijen. De kracht van Studio LS ligt in het opereren in een team, waarbij vanuit ieders expertise de beste oplossing wordt gevonden.

Naast haar werk als architect werkt Lidwine Spoormans als docent en onderzoeker aan de Technische Universiteit in Delft, faculteit Bouwkunde, afdeling ®MIT. Deze afdeling richt zich op onderwijs en onderzoek op het gebied van transformatie van de bestaande gebouwde omgeving. Ze begeleidt afstudeerders die werken aan complexe opgaven in oude woonwijken. Onderzoek naar de oorsprong en de geschiedenis van gebieden en gebouwen vormt de basis. Bij het ontwerp staat de zoektocht naar het juiste niveau van ingrijpen, de balans tussen bestaande woning of wijk en de toekomstige vraag centraal.


Index

gespecialiseerd in architectonische transformatie