Pagina's uit 'De stad der toekomst de toekomst der stad' van A. Bos (1946)
Boijmans in de buurt
 
Pagina's uit 'De stad der toekomst de toekomst der stad' van A. Bos (1946)

Boijmans in de buurt

Inzending prijsvraag voor de naoorlogse winkelstrip

“Het overgrote gedeelte van de bevolking van Rotterdam heeft geen besef van de schatten, die het Museum bevat. (…) Hoe moet dit alles tot de mensen gebracht worden om hun liefde voor de beeldende kunsten te geven?”
Uit: ‘De stad der toekomst de toekomst der stad’, Ir. A. Bos, 1946

Dit is vandaag de dag nog steeds actueel. Kunst heeft in de wijken geen plek gekregen. Kunstwerken van grote meesters, het echte werk, hangen op ‘onbereikbare’ afstand in het museum in het centrum van de stad. Tegelijkertijd wordt in Nederland de discussie gevoerd hoe de Collectie Nederland beter zichtbaar gemaakt kan worden. DWDD presenteert een Pop-Up museum en Boijmans van Beuningen wil de depots voor publiek toegankelijk maken in een nieuw collectiegebouw. Kunst genoeg dus!
De wijkgedachte ordent voorzieningen op basis van afstand: buurt, wijk, stadsdeel, stad, regio, land. Dit concept gebaseerd op afstand is enerzijds achterhaald door reizen met de auto en het vliegtuig en natuurlijk digitaal reizen, waardoor afstanden geheel verdwijnen. Anderzijds is het actueel, omdat veel bewoners in achterstandswijken een kleine actieradius hebben. De afstand tussen New York en het Rotterdamse Museumpark blijkt kleiner dan tussen Pendrecht en Museumpark. Kunst is voor de elite. Net zoals in 1946 bezoekt het merendeel van de bevolking nooit het museum van hun stad.
Het idee: Een leegstaand pand in de naoorlogse winkelstrip krijgt een nieuwe bestemming als toonkamer van het plaatselijke museum. Zo wordt het idee uit ‘De stad der toekomst de toekomst der stad’ volbracht en wordt kunst een wezenlijk onderdeel van de samenleving, ook op buurtniveau.

Het effect:

  • De buurtbewoner, het ‘onbereikbare’ publiek, maakt kennis met belangrijke kunstwerken.
  • De kunstliefhebber, waarvoor de naoorlogse wijken onbekend en onbemind zijn, maakt kennis met de wijk.
  • De ondernemer, in de noodlijdende winkelstrip, heeft voordeel bij de toename van aandacht en klanten.
  • Het museum vergroot zijn bekendheid en trekt een nieuw publiek.

De toonkamer brengt publiek naar de winkelstrip en brengt kunst binnen het bereik van allen. Want volgens Bos:
“Waar middelpunten van wetenschap en kunst worden aangetroffen, krijgt het leven zijn bijzonder stempel.”

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Prijsvraag: Werk aan de winkel! Vernieuwende ideeën voor de naoorlogse winkelstrip
In samenwerking met: Monique Smit
Jaartal: 2015
Status: Prijsvraaginzending
Prijs: Eervolle vermelding!


Index