Buurtlift
 

Buurtlift

Concept voor integrale buurtverbetering

De bestaande voorraad die toe is aan vernieuwing en verduurzaming is groot. In de naoorlogse periode zijn er in relatief korte tijd veel grootschalige woningbouwcomplexen die nu met vergelijkbare problemen kampen en toe zijn aan een nieuwe toekomst.
Dit zijn complexe opgaven waarin sociale, technische, financiële en kwaliteitsaspecten een rol spelen. Hoe kun je op een efficiënte manier de optimale ingreep bepalen? ERA Contour ontwikkelt hiervoor een totaal aanpak: ‘Buurtlift’.
Met deze aanpak kan op een integrale manier en in een hele korte tijd met alle belanghebbenden een ‘plan van vernieuwing’ geformuleerd worden. Het resultaat is een duurzame toekomst voor een bestaande buurt.
Voor de Buurtlift analyseert Studio LS de bestaande karakteristieken van gebouwen en omgeving en de intrinsieke mogelijkheden voor toekomstige verbetering. Daarnaast worden verschillende toekomstscenario’s en ingrepen gevisualiseerd, waardoor inzicht wordt verkregen in de architectonische kwaliteit en uitstraling van de voorgestelde ingrepen.

Buurtlift ERA contour

Opdrachtgever: ERA Contour
In samenwerking met: Atrivé, Delto, VGG
Jaartal: 2012
Status: Ontwikkeling concept


Index