Kaft van rapport
Duurzame Strategie
 
Kaft van rapport

Duurzame Strategie

Advies voor architectenbureau

Het architectenbureau biq stadsontwerp wil aansluiten bij de maatschappelijke trend en noodzaak van duurzaam bouwen. De directie wil een antwoord vinden op de vraag in welke vorm duurzaamheid past bij biq. De centrale vraag in de probleemstelling voor het onderzoek luidt: “Op welke wijze kan biq duurzaam bouwen onderdeel maken van de strategie?”.
Op basis van een bedrijfskundige analyse waarbij de externe marktomgeving en de interne bedrijfsomgeving werden onderzocht, zijn er verschillende duurzaamheidsstrategieën opgesteld. Het architectenbureau kiest voor ‘de integratie van de gevraagde service op het gebied van duurzaam bouwen in ontwerp en proces’. Dit is een vraaggestuurde strategie die goed aansluit bij de pluriforme markt en bij de kansen die deze biedt.
Het rapport voorziet ook in aanbevelingen voor de introductie en implementatie van de strategie in de bedrijfsvoering. Het advies leidde tot aan aanpassing van de visie van het bureau: ‘Wij vinden dat de hedendaagse stad vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Evenwichtig stadsontwerp is een combinatie van architectuur, vastgoedkunde, bouwkunde, procesvaardigheid en duurzaamheid.’

Opdrachtgever: biq stadsontwerp bv, Rotterdam
Jaartal: 2008
Status: Advies afgerond


Index