Gebouw aan de BeeklaanTrappenhuis, 1910 en 2012Situatie, bestaand en ontwerpOntwikkeling van gebouw en gebruikProjectgebied in kaart
Herbestemming van school
 
Projectgebied in kaart
Ontwikkeling van gebouw en gebruik
Situatie, bestaand en ontwerp
Trappenhuis, 1910 en 2012
Gebouw aan de Beeklaan

Herbestemming van school

Haalbaarheidsonderzoek naar krimp en nieuw gebruik

De Toermalijn, één van de basisscholen van Lucas Onderwijs, is op dit moment gehuisvest aan de Beeklaan in Den Haag. Het gebouw is oud en te groot voor de huidige omvang van de school. Tegelijkertijd is men bezig met het initiatief voor een brede buurtschool waarin verschillende onderwijs- en buurtfuncties nauw samenwerken. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen werd vanuit verschillende hoeken de vraag gesteld of de Toermalijn het karakteristieke schoolgebouw en de prominente plek aan de Beeklaan toch zou kunnen behouden en of dit gebouw plaats zou kunnen bieden aan de verschillende partners binnen een brede buurtschool.
Om te onderzoeken of herbestemming haalbaar is en onder welke voorwaarden heeft Studio LS verschillende stappen uitgevoerd. In een team met de toekomstige partners zijn het gezamenlijk programma van eisen, de ruimtelijke mogelijkheden, technische eisen en consequenties, financiën en organisatorische modellen bekeken.
Omdat het te huisvesten programma belangrijk kleiner is dan het bestaande gebouw zijn verschillende mogelijkheden onderzocht zoals; compartimenteren, afstoten en verhuren. Een haalbare oplossing werd gevonden in het slopen van de achterste gebouwdelen, waardoor het gebouw wordt aangepast aan het gewenste programma binnen de financiële mogelijkheden. Hierbij kunnen een aantal belangrijke karakteristieken behouden blijven voor de toekomst; de historie als onderwijsgebouw, de centrale en prominente ligging in de wijk, het mooie voorgebouw aan de Beeklaan en boven alles het grote binnenterrein.
Aanpassing blijkt een voorwaarde voor behoud. In een nieuwe vorm kan er een compact en goed functionerend gebouw ontstaan met veel buitenruimte en flexibiliteit voor eventuele uitbreiding in de toekomst.

Opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs
In samenwerking met: Eversteijn bouwconsult
Jaartal: 2012
Status: Haalbaarheidsonderzoek afgerond.


Index