Het aanzien van de kopgevel
 

Het aanzien van de kopgevel

Onderzoek naar kopgevels in de woningbouw

De kopgevel is fascinerend. Het is het sluitstuk van een rijtje dat in elke tijd weer een andere, typische vorm heeft gekregen. Het is een vreemde eend in de bijt; het rijtje toont de repetitie, de kopgevel de uitzondering. Soms staat ie stilzwijgend, gesloten en onopvallend aan de straat. In andere tijden is hij uitbundig vormgegeven en is er enthousiast gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die de uitzondering te bieden hebben.
Betrokken bouwpartijen hebben allen verschillende belangen bij het vormgeven van de kopgevel. De opdrachtgever ziet een grote kostenpost, liefst maakt hij er zo weinig mogelijk. De bouwfysicus vindt het een grote warmteverliezer. Constructief gezien is er, vooral in het verleden, weerstand om er ramen in te maken. De stedenbouwkundige wil er juist ramen in, met ogen naar de straat, zodat de openbare ruimte karakter krijgt. Vanuit architectonisch oogpunt is er enthousiasme over vlakverdeling, compositie, materiaalgebruik, het creëren van hoekwoningen met uitzicht rondom. Soms nemen bewoners het heft in handen; zij verfraaien ‘hun’ kopgevel met verf of doek en voegen identiteit of kunst toe.
In een BNA-freestyle-publicatie wordt de kopgevel in kaart en in beeld gebracht. Het leven van de kopgevel krijgt een gezicht; de techniek, de identiteit, de typologie, de bouwfysica, de architectonische verschijningsvorm, de renovatiemogelijkheden, de geschiedenis, de ontwikkelingen, de toekomst?

Opdrachtgever: BNA onderzoek
In samenwerking met: Marjolein van Eig
Jaartal: 2012
Status: Gepubliceerd. Bekijk hier de Preview


Index