Monumentaal hofUitbreiding van beeldentuinVerbetering entree en woningen in plintPenthousesPenthouses aan SchouwburgpleinProjectgebied in kaart
Visie voor Lijnbaanhof
 
Projectgebied in kaart
Penthouses aan Schouwburgplein
Penthouses
Verbetering entree en woningen in plint
Uitbreiding van beeldentuin
Monumentaal hof

Visie op toekomstige doelgroep en woonproduct voor Lijnbaanhof

Joost Banckertsplaats, Rotterdam

Het bouwblok aan de Joost Banckertsplaats, bestaande uit drie schijven van respectievelijk veertien, tien en drie lagen hoog, is onderdeel van het Lijnbaanensemble. Het Lijnbaanensemble bestaat uit drie gestempelde eenheden van flats rond een binnenhof of een parkeerterrein en zijn ontworpen vanuit een zelfde stedenbouwkundig
uitgangspunt als de Lijnbaanwinkels. Het ensemble is onderdeel van de 100 landelijke topmonumenten uit de wederopbouwperiode 1940 t/m 1958.
Begin deze eeuw voldeed de Joost Banckertsplaats niet meer aan de hedendaagse maatstaven van Amvest. Vanaf 2005 werd er gestart met sloop-/nieuwbouwplannen samen met de eigenaren van de overige gebouwen van het ensemble. Hierbij zijn varianten onderzocht zoals sloop/nieuwbouw. Vanwege het ontbreken aan maatschappelijk en politiek draagvlak zijn deze plannen geparkeerd en is er begin 2010 voor gekozen om de mogelijkheid voor renovatie te onderzoeken.
De doelstelling was om in brainstormsessies doelgroepen te definiëren en woonproducten behorende bij de doelgroepen uit te werken voor de drie woongebouwen aan de Joost Banckertsplaats. In een team van veel verschillende experts zijn de mogelijkheden verkend. Aan de hand van leefstijlen, woontrends, de positie van de hoven in het verleden, de sterke karakteristieken en de zwakke punten, de monumentale status, de omgevingskenmerken en de realistische technische en financiële middelen zijn verschillende strategieën ontwikkeld. De ruimtelijke en architectonische interventies zijn schematisch uitgewerkt en vormen het uitgangspunt voor toekomstige ontwikkeling.

Locatie: Joost Banckertsplaats (Lijnbaanhoven), Rotterdam
Opdrachtgever: Amvest, ERA Contour
Jaartal: 2010
Status: Visie afgerond


Index