Fotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneProjectgebied in kaartSituatie voor renovatieOntwerp buitenruimteOntwerp buitenruimte
Nieuw daklandschap
 
Ontwerp buitenruimte
Ontwerp buitenruimte
Situatie voor renovatie
Projectgebied in kaart
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane

Nieuw daklandschap

Dak- en gevelrenovatie in Beverwaard

Woonstad Rotterdam is van plan om de gegolfde dakbedekking van een aantal woongebouwen in de Beverwaard te vervangen. Tegelijkertijd zullen andere onderhoudswerkzaamheden aandaken en gevels worden uitgevoerd. Deze technisch noodzakelijke ingrepen worden gezien als een kans om ook de uitstraling van de gebouwen en hun omgeving te verbeteren.
De wijk is in de jaren ’80 ontworpen als één project en vormt een sterke eenheid. Dit is het effect van de groen omzoomde situatie, het gebied is een eiland in het groen. Daarnaast zorgt de eenheid in architectonische materialen en middelen voor eenheid van de verschillende woningtypen. Er is een grote mate van repetitie van kozijnen, afmetingen, baksteen en betonlateien. Dit past bij de efficiënte en goedkope bouwwijze van de jaren ’80. Het belangrijkste materiaal in deze eenheid is de dak- en gevelbekleding van golfplaten. Ondanks de repetitie in het ontwerp is er ook chaos: in stedenbouw, onderhoud en beheer, eigendomsverhoudingen en in de architectuur.
Door de introductie van een doorgaande daklijn wordt de chaos in de architectuur gereduceerd. Hierdoor worden het blok en het dak scherp van elkaar gescheiden. De dakrand is een klassiek middel om blok en dak in het beeld van elkaar te scheiden. Door de daklijn uit te voeren als een vooruitstekend rand in een helder wit maakt dit de andere vormen ondergeschikt.
De verspringende daklijn is reeds aanwezig in de bestaande architectuur. Door de huidige materialen en detaillering is deze echter nauwelijks waarneembaar. De introductie van een sterke daklijn brengt deze kwaliteit in beeld en zorgt voor een doorlopende lijn die de hele buurt verbindt en de eenheid versterkt.

Locatie: Rhijnauwensingel e.o., Beverwaard, Rotterdam
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Jaartal: 2014-2015
Status: Fase 1 uitgevoerd


Index