Fotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneFotografie Sonia MangiapaneBestaande kozijnenDetailtekening van oude en nieuwe situatieProjectgebied in kaart
Nieuw raam
 
Projectgebied in kaart
Detailtekening van oude en nieuwe situatie
Bestaande kozijnen
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane
Fotografie Sonia Mangiapane

Nieuw raam

Persoonshaven, Rotterdam

In de bestaande woongebouwen aan de Persoonshaven voldoet één type raamkozijn niet meer aan de huidige eisen.
Woonstad wil dit type raam daarom vervangen. Het gaat om een aluminium schuifraam dat bij de oprichting in 1979 in veelvoud is geplaatst. De huidige problemen bestaan uit condensatie, tocht, inbraakgevoeligheid en slechte bedienbaarheid.
Omdat dit type raamkozijn bijna 1000 maal voorkomt in de complexen is de impact esthetisch, functioneel en financieel zeer groot. Daarom zijn kleur- en materiaalstudies uitgevoerd naar de gevels als geheel om eventuele wijzigingen te onderzoeken en te beoordelen.
Het nieuwe raamkozijn is gebaseerd op een bestaand type dat in de complexen voorkomt. Het aluminium schuifkozijn wordt vervangen door een houten draai-kiepraam. Dit heeft een betere isolatiewaarde, is makkelijker in gebruik en veiliger. Het raam wordt binnen een vast houten kader in het bestaande kozijn geplaatst. Hierdoor is het snel te plaatsten en zijn maatverschillen eenvoudig op te vangen. De kleuren zijn teruggebracht tot wit en blank glas. De chaotische samenstelling van vormen, kleuren en materialen in het bestaande gebouw wordt hiermee zoveel mogelijk geneutraliseerd.

Locatie: Persoonshaven, Rotterdam
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Jaartal: 2013
Status: Gerealiseerd


Index