Stad aan het water Straat, stoep, huisKamer Basisverkaveling Straatprofiel en parkeren
Nieuwbouw Westergouwe
 
Straatprofiel en parkeren
Basisverkaveling
Kamer
Straat, stoep, huis
Stad aan het water

Gezicht op Gouda

Nieuwbouw van 75 woningen in Westergouwe

Ten westen van de historische stad Gouda verrijst een nieuwe wijk: Westergouwe. Era Contour en de VOF Westergouwe ontwikkelen hier kadewoningen op een ‘bolwerk’. De kademuur vormt het basement voor de woningen en heeft ook een waterkerende functie. Op uitnodiging van de ontwikkelende partijen ontwikkelden we een visie op de hedendaagse versie van een Hollandse stad aan het water.
Het ‘bolwerk’ als geheel wordt met name uit de verte gezien. De aanblik is vertrouwd en toont het historische beeld van de Hollandsche stad en de diversiteit van haar bewoners. Historie en diversiteit zijn echter niet beperkt tot uitstraling en gevels. In de basisverkaveling o.b.v. 3 woningtypes worden beukbreedte, parkeerplaatsen, buitenruimte, vloerhoogtes, dakvorm en gevelopeningen vastgelegd. Zo zijn randvoorwaarden gedekt wat betreft: grondkosten, parkeerbalans, geluidswering, energieopbrengst van pv-panelen. Binnen de basisverkaveling bepalen kopers vervolgens zelf in wat voor huis zij gaan wonen: ze kiezen een woningtype en een plek en selecteren dan een mooie trap, erker, dakkapel, open haard en houten vloer naar keuze. Met een slimme aanpassing aan de verkaveling en het wegprofiel creëren we meer woningen en meer parkeerplaatsen dan gepland en een mooie Delftse stoep voor alle woningen. Zo bieden we keuzes en diversiteit passend bij de doelgroep en creëren we hedendaagse en historische woonkwaliteit.

Locatie: Gouda, Westergouwe, Bolwerk I
Opdrachtgever: Era Contour en VOF Westergouwe
In samenwerking met: KAW Rotterdam
Jaartal: 2016
Status: Studie naar woningtypen en visiepresentatie afgerond


Index