Kaft van publicatie, ontwerp Hans LemmensPrincipes van transformatie + - x :Schoolvoorbeeld van absorbtieSchoolvoorbeeld van repetitie
Transformatie schoolgebouw
 
Schoolvoorbeeld van repetitie
Schoolvoorbeeld van absorbtie
Principes van transformatie + - x :
Kaft van publicatie, ontwerp Hans Lemmens

De Transformatie van het schoolgebouw

Publicatie en tentoonstelling

Om aan de groeiende vraag naar opvang van kinderen tijdens en buiten schooltijd tegemoet te kunnen komen is er meer ruimte nodig. Basisscholen zouden in deze ruimtebehoefte kunnen voorzien, immers de schooltijden zijn complementair aan de uren waarop buitenschoolse opvang is gewenst. In de praktijk blijkt deze combinatie echter moeizaam en niet vanzelfsprekend. Het Netwerkbureau kinderopvang vraagt om ontwikkeling van perspectieven voor duurzaam ruimtegebruik van basisscholen in combinatie met kinderopvang.
Uitgangspunt voor het onderzoek is de duiding van goede kenmerken uit het verleden, die een handvat kunnen bieden voor de opgave van de toekomst. Het verleden als toekomst kan zelfs letterlijk worden genomen; een belangrijk deel van de toekomstige bouwopgave zal betrekking hebben op de reeds bestaande voorraad. De hoofdvraag is op welke wijze de gebouwde ruimte zich kan aanpassen aan een veranderende situatie. Deze flexibiliteit is duurzaam en kan investeringen rechtvaardigen.
De gedocumenteerde scholen tonen een breed scala aan kwaliteiten voor transformatie. Er worden vier principes van ruimtelijke transformatie onderscheiden; additie (+), absorptie (-),repetitie (x) en diversiteit (:). De getoonde 20 scholen zijn voorbeelden van deze principes en vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede van het scholenbestand, herkenbaar voor de algemene situatie in Nederland.
Deze herkenbaarheid en de diversiteit aan voorbeelden maakt dat opdrachtgevers, architecten en gebruikers in dit onderzoek een praktische aanpak en inspiratie vinden voor hun eigen specifieke situatie.

Opdrachtgever: TUDelft, Netwerkbureau Kinderopvang
Jaartal: 2010 – 2011
Status: Uitgegeven door Uitgeverij THOTH, Bussum


Index