Bewoners voor en na (foto's: Exactitudes.com)Diversiteit gebruikPlattegrondenBestaande situatieLocatie in kaart
Diversiteit in buitenruimte
 
Locatie in kaart
Bestaande situatie
Plattegronden
Diversiteit gebruik
Bewoners voor en na (foto's: Exactitudes.com)

Diversiteit in buitenruimte

Verbetering van balkons voor galerijflats

Woonstad Rotterdam heeft de ambitie om de aantrekkelijkheid van de Prinses Margrietflat voor ouderen te versterken door het maken van een aantrekkelijk, gedifferentieerd woonmilieu waar senioren met verschillende achtergronden, leefstijlen en inkomens zich thuis kunnen voelen.”
Het ontwerp ‘One size fits all’ is gericht op het creëren en faciliteren van verschillend gebruik van zowel woning als buitenruimten opdat bewoners zich deze ruimtes kunnen toe-eigenen.
De gewenste diversiteit aan bewoners brengt uiteenlopende behoeften aan typen buitenruimten met zich mee. Zo maken vitale oudere stellen graag gebruik van een groot balkon waar een tafel met stoelen op past, terwijl de wat minder mobielen het prettig vinden om dicht bij de gevel te kunnen zitten om naar buiten te kijken en in de zon te zitten, ook als het buiten koud is. Ook hebben sommige bewoners meer behoefte aan een buitenruimte aan de voorkant om het contact met buren makkelijker te onderhouden.

In de bestaande situatie biedt de verkeersruimte in het woongebouw weinig gelegenheid tot ontmoeting. Galerijen zijn smal en de balkons niet groot genoeg. De relatie van de woningen met de natuur en de riante hoeveelheid daglicht zijn te behouden kwaliteiten.
Om de intimiteit van de woning, het contact met de medebewoners en de open relatie met de natuur mogelijk te maken, gebruikt en versterkt dit ontwerp de bestaande verspringing in de gevel om verschillende ruimtes te creëren:
–       Een groot balkon voor ontmoeting met familie en vrienden
–       Een lichte serre voor de relatie met de weide omgeving
–       Een ruimte aan de galerij voor sociale contacten met de buren
Differentiatie wordt hierbij dus niet gezocht in het creëren van een willekeurige verscheidenheid tussen de woningen onderling, maar in het faciliteren van verschillende gebruiksmogelijkheden binnen één bouwkundige additie:
One size fits all!

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
In samenwerking met: Pieter Graaff
Jaartal: 2011
Status: Prijsvraaginzending


Index