Kaft van publicatie Introductie door Wido Quist en Lidwine Spoormans Artikel door Irakli MelkadzePerspectieven door Lidwine Spoormans en Wido Quist Ontwerp van Alexandra Vlasova
Publicatie Onderwijs
 
Ontwerp van Alexandra Vlasova
Perspectieven door Lidwine Spoormans en Wido Quist
Artikel door Irakli Melkadze
Introductie door Wido Quist en Lidwine Spoormans
Kaft van publicatie

Publicatie Onderwijs

Transforming Housing Heritage

In 2011 startte RMIT het onderwijsproject ‘Transforming Housing Heritage’. De eerste studio, waarin de wijken Feijenoord en Lombardijen zijn bestudeerd, werd georganiseerd in samenwerking met de Veldacademie Rotterdam. Het project heeft als doel inzicht te verwerven in geschiedenis, interventies en de huidige situatie van de woningvoorraad en de toekomstige mogelijkheden van een aantal typologieën in de bestaande woningvoorraad. Deze inzichten dienen als basis voor interventie strategieën en resulteren in voorstellen voor herontwerp.
Bij de studio werden woningbouwcorporaties, lokale overheden, bewoners en experts betrokken. De samenwerking tussen verschillende nationaliteiten, academici en partijen uit het veld, resulteerde in een multidisciplinaire benadering van de bestaande woningvoorraad.
RMIT ziet in de erkenning van woningbouwgebieden als erfgoed een kans om te komen tot innovatieve strategieën. Deze aanpak wordt vervolgd in afstudeerstudio’s met locaties in Den Haag en Amsterdam. Lidwine Spoormans is initiator en hoofdmentor van dit onderwijsproject over transformatie van bestaande woningbouw.
De resultaten van de eerste studio zijn gepresenteerd in een tentoonstelling, toegelicht op een seminar en uitgegeven in een boek.
Een digitale versie is hier te downloaden.
Een papieren versie is hier te koop.

In dienst van: TU Delft, Bouwkunde, afdeling RMIT
In samenwerking met: Wido Quist
Jaartal: 2011 – 2012
Status: Uitgegeven door Delftdigitalpress, Delft


Index