Transformatie van galerijgevelToevoeging van bank op galerijToevoeging van berging op galerijStartsituatieBestaande situatie
Transformatie van galerijflats
 
Bestaande situatie
Startsituatie
Toevoeging van berging op galerij
Toevoeging van bank op galerij
Transformatie van galerijgevel

Transformatie van galerijflats

Buitenhof, Delft

ERA-flats zijn in de jaren ‘60 en ‘70 in heel Nederland gebouwd en zijn een typisch voorbeeld van geïndustrialiseerde naoorlogse bouwtechniek. Het systeem kent een strikte scheiding van drager en inbouw en een grote vrije overspanning per woning. Vier ERA-flats in Delft dienen als casus voor een afstudeerproject.
Een onderzoek naar de bewoners en manieren van bewonen van de flats duiden op een grote diversiteit. Verschillend gebruik en de hedendaagse standaard vragen om verbetering van het oude systeem. De aard van de constructie van de flat maakt systematische vernieuwing mogelijk.
Het nieuw ontworpen systeem bestaat uit geprefabriceerde bouwelementen die celsgewijs toegevoegd kunnen worden en zo resulteren in een continue aanpassing en een geleidelijke transformatie. Het ontwerp beantwoordt aan de verschillende woonvormen en geeft uitdrukking aan de kleurrijke bewoning.

Locatie: Buitenhof, Delft
Jaartal: 2001 – 2002
Status: Afstudeerproject Architectuur en Bouwtechnologie, TUDelft


Index