Huidige situatieConcept: Versterken van het bestaandeConcept: Toevoegen van nieuw elementConcept: De bewoner centraalProjectgebied in kaart
Verbetering stadsvernieuwing
 
Projectgebied in kaart
Concept: De bewoner centraal
Concept: Toevoegen van nieuw element
Concept: Versterken van het bestaande
Huidige situatie

Verbetering stadsvernieuwing

Grondherenstraat, Rotterdam

Woonstad wil de portiekwoningen aan de Grondherenstraat verbeteren. Naast aanpassingen in de woningen zoals badkamers en keukens wordt gedacht aan verbetering van de collectieve ruimtes en de uitstraling van het gebouw.
Studio LS heeft ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar verbetering van het gebruik van buitenruimtes, de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van entrees, de aansluiting op openbaar gebied, de kwaliteit en uitstraling van gevelmaterialen.
Drie verschillende concepten laten mogelijkheden zien voor verbetering.
Versterken van het bestaande
Dit concept combineert de aanpak van technische gebreken met de verbetering van het gevelbeeld. Bestaande gebouwonderdelen worden verbeterd of vervangen, waardoor de kwaliteiten van het bestaande gebouw worden versterkt.
Toevoegen van nieuw element
Dit concept combineert het verbeteren van de portiekentrees, exterieur en interieur, met het versterken van de hiërarchie in het gevelbeeld.
De bewoner centraal
Dit concept versterkt het oorspronkelijke idee van de architect dat het gebruik en de bewoner centraal staat. Dit sluit mogelijk aan op het programma van Woonstad: ‘het nieuwe participeren’. Aspecten aan de woning die nu niet goed functioneren kunnen ‘gerepareerd’ worden. Daarnaast kan het programma worden uitgebreid met nieuwe functies.

Locatie: Grondherenstraat, Rotterdam
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Jaartal: 2012 – 2013
Status: Haalbaarheidsonderzoek afgerond


Index