KeizerstuinEendrachtstuinPlek van AvonturenJacobustuinTom MandershofWijktuin Oude WestenDe tuinen in kaart
Verborgen tuinen
 
De tuinen in kaart
Wijktuin Oude Westen
Tom Mandershof
Jacobustuin
Plek van Avonturen
Eendrachtstuin
Keizerstuin

Verborgen tuinen

Semi-publieke tuinen in Rotterdam Centrum

In het stedelijk weefsel van de Rotterdamse binnenstad bevinden zich her en der semi-publieke tuinen. Groene oases die de stadsbewoners rust en geborgenheid bieden. In eigendom van de gemeente en openbaar toegankelijk, maar om veiligheidsredenen ’s nachts afgesloten. De gemeentelijke financiering voor toezicht en sociaal beheer van deze tuinen is gestopt met ingang van 2012 en er is vooralsnog geen alternatief. Hierdoor zijn openstelling en orde problematisch geworden. Aan omwonenden is gevraagd zich te ontfermen over de tuinen. Deze bewoners zijn hier enthousiast over, maar kampen veelal met een gebrek aan ervaring om adequaat beheer op te zetten. De gebieden zijn eilandjes in de stad; relaties tussen de verschillende tuinen ontbreken.
Als groenzoekers en als bewoners van de Rotterdamse binnenstad willen we ons graag inzetten om strategieën te ontwikkelen waarmee de tuinen open kunnen blijven en deze schat in de stad voor alle stadsbewoners en bezoekers beschikbaar blijft. Daarom brengen we een aantal semi-openbare tuinen in het centrum van Rotterdam in beeld en zoeken we uit hoe ze functioneren. De kennis die we opdoen delen we opdat de betrokkenen bij de tuinen elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren. Eveneens kan dit een aanleiding vormen voor bewoners om terreinen waar tot op heden niets mee gedaan wordt, groen in te vullen en daarmee de stad een prettiger leefklimaat te geven.

Locatie: Rotterdam
Opdrachtgever: Deelgemeente Rotterdam centrum
In samenwerking met: Talea Bohlander
Fotografie: Sonia Mangiapane
Jaartal: 2014-2015
Status: Afgerond


Index