Architectuur & transformatie


In het werk van Studio LS staat de transformatie van het bestaande centraal. In alle projecten wordt gezocht naar de potentie van het aanwezige, de bruikbaarheid van de bestaande karakteristieken, de antwoorden die daarin verborgen liggen voor de hedendaagse problematiek.
Transformatie kent verschillende gradaties; opknapbeurt, restauratie, verbouwing, kleine interventie, complete transformatie, vervangende nieuwbouw. De wijze van ingrijpen verschilt per project en is afhankelijk van de potentie van het bestaande en de eisen voor de toekomst. De oplossing volgt uit ontwerpend onderzoek en wordt gevonden in nauwe samenwerking met adviseurs en opdrachtgever.

De aanpak van Studio LS bestaat uit het optimaal gebruiken van de karakteristiek van het bestaande. Wat levert dat op?

  • Kwaliteit: elk gebouw of gebied heeft een geschiedenis, vertelt een verhaal. Door analyse kunnen de goede ideeën die aan de oorsprong lagen, worden herkend en opnieuw gebruikt.
  • Continuïteit: bij transformatie van gebouw of wijk verander je nooit alles. Het is daarom goed (en noodzakelijk) om aan te sluiten bij de bestaande karakteristieken, zodat je het oorspronkelijke niet voor gek zet en de samenhang behoudt.
  • Efficiency: bij optimaal gebruik van bestaande eigenschappen hoef je minimaal te veranderen om toch een goed resultaat te krijgen. Hierdoor is de investering lager, is minder materiaal nodig en bezorg je minder overlast.
  • Herinnering: een wijk of gebouw heeft een geschiedenis waaraan mensen herinneringen hebben. Het behoud van sterke karakteristieken kan een gebied herkenningspunten bieden en doet recht aan de herinneringen van mensen.

Het verbeteren van de bestaande bebouwde omgeving is de missie van Studio LS. Waarom richten op het bestaande?

  • Er is veel van: het is de massa waaruit de stad bestaat.
  • Het is relevant: iedereen maakt er dagelijks gebruik van; hier speelt het leven zich af.
  • Het is interessant: alle bestaande gebouwen en gebieden veranderen continu. De verschillende interventies door de tijd heen, vertellen de geschiedenis.
  • Het is nodig: we moeten investeren in de toekomst en die begint vandaag. Hoe kan een gebouw voldoen aan nieuwe eisen als energiezuinigheid of toegankelijkheid van een gebouw? Veel bestaande gebouwen zijn nu niet duurzaam.

Index

optimaal gebruik van de karakteristiek van het bestaande